İYİ PARTİ ADAY LİSTELERİNİN PERDE ARKASI
  • Reklam
Feyzullah Budak

Feyzullah Budak

Feyzullah Budak

İYİ PARTİ ADAY LİSTELERİNİN PERDE ARKASI

29 Mayıs 2018 - 22:14

Hikayenin evveliyatı malum. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılıp, dünya tek kutuplu hale geldikten sonra ABD önderliğindeki batılı küresel güçler tarafından uygulamaya konulan BOP projesinin henüz ilk safhaları yaşanırken MHP Lideri Alparslan TÜRKEŞ hiç beklenmeyen bir zamanda öldü ve onun yerine Devlet BAHÇELİ geçti. BOP Projesi özet olarak Ortadoğu’da sınırların yeniden belirlenmesi, bölge ülkelerinin yeni federatif yönetimlere dönüştürülerek mümkün olduğunca küçük parçalara bölünmesi ve bunların sağlanması için yaratılacak  kaostan bir Büyük İsrail Devleti çıkartılması esasına dayanıyordu. 

Eşbaşkanlığı o zamanlar Başbakan, şimdilerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yürütülen BOP Projesinin özellikle Türkiye ayağındaki gelişmelerin hayata geçirilmesine karşı en büyük direncin ise çoğunluğu o zamanki MHP çatısı altında yer tutan “Türk Milliyetçisi” kadrolardan geleceği biliniyordu. Devlet BAHÇELİ, ülkenin mukadderatı için böylesine önemli bu milliyetçi kadroyu yıllar boyunca büyük maharetle bir demir kafese hapsetti. Bu kadronun uzun süreli iktidar olmasına da, adam gibi muhalefet yapmasına da izin vermemekle kalmayıp, Onları 2002’den sonra iktidara gelen ve temel misyonu BOP Projesini hayata geçirmek olan AKP’nin ülkeyi darma dağın etmek için yapacağı uygulamaların bir destek gücü haline dönüştürdü.

Devlet Bahçeli’nin MHP bünyesindeki milliyetçi potansiyeli, AKP iktidarının BOP Projesi doğrultusundaki uygulamalarına destek için kullanması ve bu akıl dışı desteğin günden güne daha da belirgin hale gelmesi üzerine MHP içerisinde rahatsızlıklar oluştu ve nihayet MHP’de bir muhalif hareket filizlenmeye başladı. Özellikle 7 Haziran 2015 seçimlerinde muhalefet bloğu çoğunluğu sağlayıp, AKP azınlığa düştüğü halde Devlet Bahçeli’nin muhalefete değil, AKP iktidarına destek olması sonucunda yeniden seçimlere gidilerek, 1 Kasım 2015’de yapılan seçimlerde AKP yeniden iktidar yapılırken MHP milletvekili sayısının 80’den 40’a düşmesi ve böylelikle Devlet Bahçeli’nin AKP’yi iktidarda tutma çabası ile MHP’yi eritme misyonu birlikte görünür hale gelince MHP’deki muhalefet hareketi daha da hız kazandı.

1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra MHP’deki muhalefet hareketinin öncüleri olarak ortaya çıkan Meral AKŞENER, Ümit ÖZDAĞ, Sinan OĞAN ve Koray AYDIN birlikte hareket ederek, olağanüstü kurultay için gerekli olan delege imzasından çok fazlasını temin etmelerine rağmen Devlet Bahçeli bu kez o güne kadar AKP iktidarına verdiği desteğin karşılığını Tayyip ERDOĞAN’dan istedi ve Bahçeli-Erdoğan işbirliği ile hem yargı ve hem de yürütme mekanizmaları devreye sokularak bu olağanüstü kongrenin yapılmasına fiilen imkan verilmedi.

Sonunda MHP’deki muhalefet hareketinin önderlerinden Meral AKŞENER, toplumda MHP tabanını da aşan bir karşılık bulduğunu görerek yeni bir siyasi parti kurmaya yöneldi ve kurduğu İYİ PARTİ’de muhalif hareketin önderlerinden Ümit ÖZDAĞ ile Koray AYDIN’ı da yanına aldı. Bu yazının konusunu oluşturan en önemli husus olarak ise; uzun yıllar MHP çatısı altında yer alıp, Devlet Bahçeli’nin son yıllardaki tercihlerinden Türk milliyetçiliğinin temel gereği sebebiyle rahatsız olan aydın ve bilinçli kadrolar blok halinde MHP’den ayrılarak yeni kurulan ve ülkenin AKP iktidarından ve dolayısıyla onun tahribatından kurtulması umudu veren İYİ PARTİ’de yer aldılar.

Hayatlarını bir dava için fikir mücadelesi yolunda harcayan bu kadronun geniş mali imkanları olmadığı için doğal olarak bunların büyük çoğunluğu İYİ PARTİ’nin Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu’nda yer alamadılar ama daha sonra bu kadronun neredeyse tamamı Merkez Danışma Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeliklerine atanarak bir anlamda taltif edilmeleri ve yeni siyasi yapı içerisinde yer almaları sağlandı.

Derken, yine Devlet Bahçeli’nin Tayyip Erdoğan ile anlaşmalı olduğu anlaşılan ani bir hamlesiyle baskın erken seçim gündeme geldi. Amaç; bir baskın seçim yapmak ve hızla gelişen İYİ PARTİ’nin bu seçimlere girmesine engel olmaktı ama bunda başarılı olunamadı ve İYİ PARTİ bilinen bir dizi gelişmeden sonra seçimlere girecek şartları sağladı. İşte böyle bir ortamda yukarıdan beri tanımlamaya çalıştığım, BOP Projesi gereği Türkiye’nin federatif bir yapıya dönüştürülmesi karşısında en ciddi direnci sergileyecek olan bilinçli milliyetçi kadrolar hem toplumun kendilerinden beklentilerinin ve hem de vicdani sorumluluk duygularının gereği olarak Adaylık için İYİ PARTİ’ye başvurdular.

Bunların neredeyse tamamı İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral AKŞENER ve onun yardımcıları tarafından çok iyi tanınan ve dolayısıyla her hangi bir tanıtıma ihtiyacı olmayan insanlardı. Onların geride bıraktıkları hayat ve kanıtlamış oldukları kişilikler, İl Başkanlarının peşinde dolaşmaya veya Genel Başkan Yardımcılarının kapılarında beklemeye ihtiyaç duyurmuyordu. Dolayısıyla ülkenin böylesine zor bir sürecinde sorumluluğa talip olan bu kadronun İYİ PARTİ aday listelerinde yer alması bekleniyordu ve nitekim çoğunluğu olmasa bile bunlardan bir kısmının aday listelerinde yer aldığı biliniyordu.

Ama listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi gereken 21 Mayıs 2018 tarihinden önceki Pazar günü garip gelişmeler yaşandı. Üç ayrı komisyon halinde çalışılarak oluşturulan aday listeleri son gün bir araya getirilerek Koray Aydın tarafından kendi özel ofisine götürüldü. İçinde kimlerin bulunduğu ve tercih için hangi kriterlerin kullanıldığı bilinmeyen o ortamda milletvekili aday listelerine son şekli verildi. Ortaya çıkan son şekil ise; (basında ve sosyal medyada ayrıntılı olarak paylaşıldığı için burada isimlerini tek tek belirtme ihtiyacı duymadığım) çok sayıdaki Türk Milliyetçisinin, yani Türkiye’yi federatif bir yapıya sokma oyunlarına karşı en bilinçli ve en dirençli mücadeleyi verecek olan kadroların adeta cımbızla ayıklanır gibi aday listeleri dışında bırakıldığını gösteriyordu. 

Şimdilik küresel güçler oyunun birinci ayağını kazanmış görünüyor ama Türk Milliyetçileri bu oyuna teslim olmayacaklar. Sayın Meral AKŞENER Cumhurbaşkanı seçilecek ve yeniden kuracağı yürütme erkinin bel kemiğini de Türk Milliyetçileri oluşturacak. Kimsenin kuşkusu olmasın.
 

YORUMLAR

  • 3 Yorum

Son Yazılar