ERDOĞAN, LOZAN ANTLAŞMASI'NI NASIL DELDİ ?
  • Reklam
Ümit Yalım

Ümit Yalım

Ümit Yalım

ERDOĞAN, LOZAN ANTLAŞMASI'NI NASIL DELDİ ?

25 Temmuz 2018 - 13:30

Türkiye Cumhuriyeti, Erdoğan ve AKP Hükümetleri döneminde Lozan’daki kazanımların önemli bir kısmını kaybetti. Türkiye, 2004 yılından itibaren cumhuriyet tarihinin ilk ve en büyük toprak kaybını yaşadı. İzmir, Aydın  ve Muğla il sınırları içinde binlerce Yunan askeri elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması’nın12, 15 ve 16. Maddesi ileTürk ve Rum Ahalinin Değişimi Sözleşmesive İkamet Sözleşmesi’ni ihlal etti.

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN 12, 15 VE 16.MADDESİ NASIL İHLAL EDİLDİ?

Erdoğan, kendi döneminde Yunan askerine teslim ettiği 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı’nın sorumluluğunu Lozan’a yüklemeye çalışıyor.27 Ocak 2018’de, AKP Kocaeli İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, “Şimdi Kılıçdaroğlu’na sorarsan Lozan’da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti’ye kesmeye kalkar.“Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar (Atatürk ve İnönü’yü kastederek) verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan’da dâhil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız.” dedi.

Erdoğan, 6 aydır dosyayı çıkartamadı. Erdoğan, bizzat kendisinin verdiği adaları, Lozan Antlaşması ile Atatürk ve İnönü’ye yüklemeye kalktı. Erdoğan’ın çıkartamadığı tarihi dosyalar ve Lozan dosyası özet olarak aşağıda sunulmuştur.

Osmanlı Devleti döneminde antlaşmalarla devredilen ve ilhak edilen Ege adalarının hukuki statüsü ve adaların geleceğiLozan Antlaşması’nın 12, 15 ve 16. Maddesiile belirlendi. Antlaşmanın 12.Maddesi ile 13 Şubat 1914 tarihli Altı Büyük Devlet Kararı bir kez daha teyit edildi. Yunanistan’a, Kuzey Ege Adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı verildi. Kuzey Ege’de bulunan Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarının mülkiyeti ile adaların karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgeleri ve hava sahası Türkiye’nin egemenliğinde kaldı.

Antlaşmanın 15.Maddesi ile Osmanlı Devleti döneminde, 22 Ağustos 1915’de İtalya tarafından ilhak edilen 12 Ada, Rodos ve Meis adası olmak üzere toplam 14 adanın isimleri teyit edildi.

Türkiye Cumhuriyeti, antlaşmanın 16.Maddesi ile diğer Ege adaları üzerindeki haklarını saklı tuttu ve 04 Ocak 1932 Türk- İtalyan Sözleşmesi ile Doğu Ege Denizi’nde 150’den fazla ada, adacık ve kayalık üzerindeki egemenlik haklarını yeniden deklare etti.

Lozan Antlaşması’nın 12, 15 ve 16. maddeleri ile antlaşmasının 15. maddesine ek olarak konulan 2 no.luharita, Erdoğan’ın söylemlerini yalanlıyor. Anılanharitada,Osmanlı Devleti döneminde, İtalya tarafından ilhak edilen toplam 14 adanın isimlerinin altı kırmızı çizgi ile çizilmiştir.

Erdoğan, Lozan Antlaşmasında verilmeyen ve haritada altı kırmızı çizgi ile çizilmeyen 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını 2004 yılında alenen Yunanistan’a vermiştir.

GİRİT ADASI’NIN DÖRTTE ÜÇÜ VE ADANIN ETRAFINDAKİ 14 ADA İLE ADACIK VE KAYALIKLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE AİTTİR !...

Lozan Antlaşması’nın 12. Maddesi ile 17-30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması tekrar teyit edilmiştir. 1913 Londra Antlaşması’na göre Yunanistan’a Girit Adası’nın sadece dörtte biri verilmiş dörtte üçlük pay ise Bulgaristan, Sırbstan ve Karadağ’a bırakılmıştır. Girit Adası’nınetrafındaki 14 ada ile adacık ve kayalıklar Türk egemenliğinde kalmıştır. Lozan sonrasındaBulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Girit Adası üzerindeki haklarından fiilen feragat etmiştir. Fiili feragat nedeniyle, Girit Adası’nın dörtte üçü aslına rücu olmuş ve Osmanlı Devleti’nin halefi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin toprağı olmuştur. Halihazırda, Girit Adası’nın etrafındaki 5 Türk adası Yunan işgali altındadır.

YUNANİSTAN, EGE DENİZİ’NDEKİ KARASULARINI FİİLEN 12 MİL’E ÇIKARDI !...

Yunanistan, işgal edilen Türk adalarında 13 Askeri Üs kurdu. Askeri üslerde 5 binden fazla Yunan askeri görev yapıyor. Adalara top, uçaksavar, havan gibi ağır silahlar ile zırhlı araçlar yerleştirildi.

Yunanistan, 6 millik karasularına ilave olarak işgal ettiği Türk adalarında da 6 mil uygulaması yapmak suretiyle Ege Denizi’ndeki Yunan karasularını fiilen 12 mile çıkardı. Erdoğan ve AKP Hükümeti, bu durum karşısında nota vermeyerek, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde 12 millik karasuları uygulamasını zımnen ve hukuken tanımış oldu.

YUNANİSTAN VE İSRAİL, PETROLÜMÜZÜ ÇALMAYA DEVAM EDİYOR !...

Yunanistan ve İsrail, Lozan Antlaşması’nın 12.Maddesine göre mülkiyeti ve karasuları Türkiye’ye ait olan Taşoz Adası karasularındaki petrolümüzü çalmaya devam ediyor. Günde 3823 varil petrolümüz gözümüzün içine baka baka çalınıyor.

Erdoğan, Lozan Antlaşması’nın 12.Maddesini ihlal ederek 111 milyon varil Türk petrolünü Yunanistan ve İsrail’e teslim etti.

TÜRK VE RUM AHALİNİN DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMESİ NASIL İHLAL EDİLDİ?

Lozan Antlaşması’ndaki sözleşmeye göre İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya’da yaşayan Türkler dışındaki Rum ve Türk ahali mübadeleye tabi tutuldu. Anılan yerler dışında kalan tüm dini örgütler lağv edildi. Değişim Sözleşmesi, 2004 yılından itibaren ihlal edilmeye başlandı. Erdoğan ve AKP Hükümetleriinin himayesinde yurt dışından getirilen 6 papaz Fener Rum Patrikhanesi’ne metropolit olarak atandı. Rum nüfusun olmadığı Bursa, İznik, İzmir, Sivas, Bergama, Efes, Antalya, Çanakkale,Edirne ve Ankara’da metropolitlikler açıldı.

Batı Trakya’da, 2010 yılından bu güne kadar 100’e yakın Türk Azınlık Okulu kapatılırken, Gökçeada’da 2013’te Rum İlkokulu,  2015’de Rum Ortaokulu ve Lisesi, Aydın Hurşit Adası ve Aydın Eşek Adası’nda 2017’de Yunan liseleri açıldı. Türk ve Rum Ahali’nin Değişimi Sözleşmesi ile Lozan Antlaşması’nın 40 ve 45.maddeleri ihlal edildi. Ayrıca, Anayasa’nın 90.Maddesi ihlal edildi.

İKAMET SÖZLEŞMESİ NASIL İHLAL EDİLDİ ?...

Lozan Antlaşması’na ek olarak konulan mektuplardaki İkamet Sözleşmesi’ne göre 30 Ekim 1914 tarihinden önce varlığı tanınmışolan İngiliz, Fransız ve İtalyan okullarının Türkiye’de eğitime devam edeceği kararlaştırılmıştı. Erdoğan ve AKP Hükümeti’nin 2007 yılında çıkardığı 5580 sayılı kanunla özel yabancı okulların kapasitesi 5 misli artırıldı. Türkiye’nin birçok ilinde başta Amerikan Kültür Kolejleri, İngiliz  ve Fransız okulları olmak üzere çok sayıda özel yabancı okul açıldı. Lozan İkamet Sözleşmesi ihlal edildi.Ayrıca, Anayasa’nın 90.Maddesi ihlal edildi.

SONUÇ

Türkiye Cumhuriyeti, Erdoğan ve AKP Hükümetleri döneminde Lozan’daki kazanımların önemli bir kısmını kaybetti. 18 Ada ve 1 Kayalığını kaybeden Türkiye batıdan bölündü. Türkiye’nin batısında ikili devlet düzenine geçildi. Anayasa’nın 3.Maddesi ihlal edildi. Yunanistan şimdi de Avrupa Birliği NATURA-2000 Projesini bahane ederek Zürefa, Antipsara gibi adalarımızı da işgal etmeye hazırlanıyor.

09 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülen Yunan askeri, Erdoğan ve AKP Hükümetleri döneminde yeniden İzmir’e yerleştirildi. İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içinde 5 binden fazla Yunan askeri elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Türk topraklarında Yunan ve Bizans bayrakları dalgalanıyor.

Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Lozan Antlaşmasına, Türkiye’nin tapusuna ve vatan topraklarına sahip çıkmak milli bir görevdir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar