MGK, ULUSAL PETROLÜMÜZÜN ÇALINMASINA NEDEN SESSİZ KALIYOR ?...
  • Reklam
Ümit Yalım

Ümit Yalım

Ümit Yalım

MGK, ULUSAL PETROLÜMÜZÜN ÇALINMASINA NEDEN SESSİZ KALIYOR ?...

15 Nisan 2018 - 11:20

Yunanistan, Taşoz Adası’nın karasularında bulunan Türk petrolünü çalıyor. Hem de gözümüzün içine baka baka. Başta Milli Güvenlik Kurulu, AKP Hükümeti, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurumları olanı biteni turist gibi izliyor, Yunanistan’ın ulusal petrolümüzü çalmasına sessiz kalıyor.

YUNANİSTAN’A, KUZEY EGE ADALARININ KULLANMA HAKKI VERİLDİ. ADALARIN MÜLKİYETİ, DENİZ YETKİ ALANLARI VE HAVA SAHASI TÜRKİYE’NİN EGEMENLİĞİNDE KALDI !...

İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra Londra’da düzenlenen Süfera Konferansı’nda Altı Büyük Devlet (Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya), Ege adaları konusundaki ortak kararlarını, 13 Şubat 1914’te Yunanistan’a ve 14 Şubat 1914’te de Türkiye’ye birer nota ile bildirdiler. Karara göre, Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası Türkiye’ye iade edildi, Yunan işgalindeki diğer Ege adaları ise silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanmamak şartıyla Yunanistan’a verildi.Yunanistan’a, adaların egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı verildi.

13-14 Şubat 1914 tarihli Altı Büyük Devlet Kararı’nın metni Fransızca olup Ege Adaları ile ilgili bölüm aşağıya çıkarılmıştır:

En conséquencelessixPuissancesontsoumis la question à uneétudeattentive et aprés un échange de vues, ontdécidéque la Grécerestituerait à la Turquielesilesd'Imbros et de Ténédos et conserverentla possessiondéfinitivedesautresiles de la MerEgéequ'elleoccupeactuellement. L'ile de Castellorizzo sera égalementrendue à la Turquie.

LessixPuissancesontégalementdécidéquedesgarantiessatisfaisantesleurseraientdonnéesainsiqu'à la Turquie par la Gréce, quelesilesdont elle garderala'possession ne serontnifortifiéesniutiliséespour un but naval oumilitaire et quelleprendradesmesureseffectives en vué de prévenir la contrebandeentrelesiles et le TerritoireOttoman.

13-14 Şubat 1914 tarihli Altı Büyük Devlet Kararı’nın Ege Adaları ile ilgili bölümünün İngilizce çevirisi aşağıya çıkarılmıştır:

Consequentlythesix Powers subjectedthequestionto a carefulstudyandafter an exchange of views, decidedthatGreecewould restore toTurkeytheislands of ImbrosandTenedosandretainthe final possession of theotherislands of theAegeanSea it currentlyoccupies. Theisland of Castellorizzowillalso be returnedtoTurkey.

Thesix Powers havealsodecidedthatsatisfactoryguaranteeswill be giventothem, as well as toTurkeybyGreece, thattheislandsfromwhich it will be keptwill not be fortifiedorusedfor a naval ormilitarypurpose,andthateffectivemeasureswill be taken in ordertopreventcontrabandbetweentheislandsandtheOttomanTerritory.

Süfera Konferansı sırasında kayıt altına alınan İngiliz Kraliyet Ofisi Tutanaklarında da,Yunanistan’a, adaların egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkının verildiğiaçıkça görülmektedir.

Ayrıca Prof.Dr. Hüseyin Pazarcı’nın 1986 basımlı, Doğu Ege Adaları’nın Askerden Arındırılmış Statüsü adlı kitabında ve Prof.Dr. Sevin Toluner’in 2004 basımlı, Türkiye’nin bazı Dış Politika Sorunları kitabında Yunanistan’a, Kuzey Ege adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkının yani zilyetlik (possession) hakkının verildiği açıkça belirtilmiştir.

Yunan Dışişleri Bakanlığıresmi internet sitesinde yayınlanan,13 Şubat 1914 tarihli Altı Büyük Devlet Kararı’nın Fransızca metninden possession yani zilyetlik kelimesinin çıkarıldığı görülmektedir. Yunanistan, Kuzey Ege Adaları üzerinde egemenlik iddia etmek için possession yani kullanma hakkı ifadesini çıkararak sahtekârlık yapmıştır.Ancak bu durum maddi ve somut gerçekleri değiştirmez. Çünkü Türkiye’deki Osmanlı ArşiviileAlmanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya’dakiDevlet arşivlerinde muhafaza edilen orijinal belgelerde Yunanistan’a Kuzey Ege adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkının yani zilyetlik (possession) hakkının verildiği yazılıdır.

1923 Lozan Antlaşması’nın 12.Maddesi ile 13 Şubat 1914 tarihli Altı Büyük Devlet Kararı bir kez daha teyit edildi. Yunanistan’a, Kuzey Ege Adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı verildi. Kuzey Ege’de bulunan Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarının mülkiyeti ile deniz yetki alanları ve hava sahası Türkiye’nin egemenliğinde kaldı.

1923 Lozan Antlaşması’nın 13.Maddesi ile Yunanistan’ın adaları askeri maksatlarla kullanmayacağı kararlaştırıldı.Türk Hükümeti de askeri uçaklarının ve diğer hava araçlarının Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarının üzerinden uçmayacağını taahhüt etti.

1923 Lozan Antlaşması’nın 12 ve 13.maddelerine göre;Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarının mülkiyeti ile adaların karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeleri Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. Anılan adalarda ve adaların deniz yetki alanlarında bulunan petrol, doğalgaz, balık ve benzeri her türlü canlı/cansız varlıkların sahibi Türkiye’dir. Türk askeri uçakları, Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba veİpsara adaları ile adaların karasuları üzerinden hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan uçabilir.

ERDOĞAN VE AKP HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE, TÜRKİYE NEREDEN NEREYE GELDİ ?...

2002 Yılından önce Türk askeri uçakları, Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba veİpsara adaları ile adaların karasuları üzerinden uçabiliyordu. Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin iktidara gelmesi ile birlikte anılan uçuşlar durduruldu.

Türkiye ve Yunanistan 11 Kasım 1976’da Bern Mutabakatı’nı imzaladı. Bern Mutabakatına göre Yunanistan, kendi karasularının ötesinde petrol ve doğalgaz arayamaz ve çıkaramaz. Yunanistan’ın 1987 yılında, kendi karasularının ötesindeTaşoz Adası yakınlarında petrol arama girişimi dönemin hükümeti tarafından engellendi. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerininanılan bölgede bayrak ve sancak gösterisi yapması üzerine Yunanistan Bern Mutabakatına uymak zorunda kaldı ve petrol arama çalışmalarını durdurdu.

Erdoğan ve AKP Hükümetleri döneminde iseYunan Enerji Şirketi ENERGEAN,hiçbir engelle karşılaşmadan 2015 yılında Taşoz Adası karasularında petrol arama çalışmalarına başladı. Yunanistan Bern Mutabakatı’nı ihlal ederek kendi karasularının dışında Taşoz Adası’nda yani Türk karasularında petrol ararken Başkomutan olduğunu iddia eden Tayyip Erdoğan olanı biteni turist gibi seyretti. Yunanistan’a müzik notası bile verilmedi. ENERGEAN ŞirketiPrinos adlı bölgede, 31 metre derinlikte 7 petrol kuyusu açtı.

Şirketin açtığı petrol kuyularının Taşoz Adası’na olan uzaklığı 8 km, Yunanistan’ın kuzey kıyılarına olan uzaklığı ise 18 km.dir. Taşoz Adası’nın 6 millik Türk karasuları içinde olan petrol kuyuları Yunan karasularının tamamen dışında bulunuyor.Şirket petrol kuyularının sayısını artırdı. 2017 İtibarı ile Türk karasularında bulunan 11 petrol kuyusunda günde 3.823 varil ham petrol çıkartılıyor.

Bölgedeyapılan sismik araştırmalara göre Taşoz Adası karasularında 111 Milyon varil petrol rezervi var. Bu petrol rezervi Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal petrolü ve Yunanistan tarafından gözümüzün içine baka baka çalınıyor.

Ham petrol, deniz tabanına döşenen petrol boru hattı ile Kavala’daki Rafineriye pompalanıyor.

Yunan Energean Petrol Şirketi’nin ortakları arasında İsrail de var.KerogenCapital adlı İsrail Şirketi, Yunan şirketi ile birlikte Taşoz Adası Türk karasularında petrol çıkartıyor.

Türk vatandaşları yüksek ücret ödeyerek akaryakıt temin ederken, Yunanistan gözümüzün içine baka baka her gün 3.823 varil petrolümüzü çalıyor.

TAYYİP ERDOĞAN, BİNALİ YILDIRIM, MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE BERAT ALBAYRAK’A SORULAR;

SORU 1:Yunanistan’ın 1987 yılında, kendi karasuları dışında Taşoz Adası yakınlarında petrol arama girişimi dönemin hükümeti tarafından engellendi.Yunanistan’ın 2015 yılında, kendi karasuları dışında Taşoz Adası Türk karasularında petrol arama girişimi neden engellenmedi? Türk Donanması neden bölgeye gönderilmedi?

SORU 2:Yunanistan’ın Bern Mutabakatını ihlal etmesine neden tepki verilmedi? Bern Mutabakatı yürürlükten kaldırıldı mı?

SORU 3: Yunanistan’ın İsrail ile birlikte Taşoz Adası Türk karasularında petrol araması ve petrol çıkarması için Energean Şirketi’ne ruhsatı hangi hükümet verdi? Yunan Hükümeti mi, AKP Hükümeti mi?

SORU 4: AKP Hükümeti, Yunanistan ve İsrail ile petrol anlaşması yaptı mı? Anlaşma yapıldıysa Anayasa’nın 90.Maddesine göre TBMM onayından geçti mi? 

SORU 5: Yunanistan ve İsrail ile petrol anlaşması yapılmadıysa anılan ülkelerin petrolümüzü çalmasına neden seyirci kalınıyor, anılan ülkelere neden nota verilmiyor? Yunanistan ve İsrail, 111 milyon varillik ulusal petrolümüzü çalmaya devam edecek mi?

SORU 6:Energean petrol şirketi, doğrudan veya dolaylı olarak bağış veya komisyon adı altında Türkiye’de herhangibir kişi yada kuruma ücret ediyor mu?

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar