ÖNÜMÜZDEKİ ASIL MESELE: 4. BÜYÜK ENDÜSTRİ (SANAYİ) DEVRİMİ...
  • Reklam
Umut Berhan Şen

Umut Berhan Şen

Umut Berhan Şen

ÖNÜMÜZDEKİ ASIL MESELE: 4. BÜYÜK ENDÜSTRİ (SANAYİ) DEVRİMİ (3.KISIM)

25 Aralık 2017 - 18:16

Genel Değerlendirme ve Sonuç:

Endüstri 4.0 ya da 4. Büyük Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır. 4. Büyük Sanayi Devrimi teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır. 4. Büyük Sanayi Devrimi ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir. 4. Büyük Sanayi Devrimi 6 temel ilkeye dayanmaktadır:

1-Karşılıklı Çalışabilirlik ilkesi: Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile (örn. iş parçası taşıyıcıları, montaj istasyonları ve ürünleri) nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurmasını kapsamaktadır.

2- Sanallaştırma: Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon modelleri ile bağlanmasıyla oluşmaktadır.

3-Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir.

4-Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Verileri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı anlayışın hızlıca yapılmasını sağlamaktadır.

5-Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servisleri sunulmaktadır.

6-Modülerlik: Bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi sağlamaktadır.

4. Büyük Sanayi Devrimi sistemindeki üretim, makinelerin hizmet sundukları ve ürünlerle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaştıkları bir sisteme benzetilmektedir. Alman Yapay Zeka Araştırma Merkezi (DFKI), içinde Siemens’in de bulunduğu 20 endüstriyel ve araştırma ortağının katkısıyla kurulan Almanya, Kaiserslautern’deki küçük bir akıllı fabrikada bu gibi bir sistemin uygulamada nasıl çalışacağını sergilemektedir. Ürünler ile imalat makinelerinin birbirleriyle nasıl haberleşebileceklerini göstermek için sabun şişelerinden faydalanmaktadır. Boş sabun şişelerinin üzerinde radyo frekansıyla tanımlama (RFID) etiketleri vardır ve bu etiketler aracılığı ile makinelerin şişelerin rengini tanıması sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde bir ürünün radyo sinyalleriyle ilettiği bilgiler, üretimin başında itibaren dijital ortamda saklanmasına olanak sağlanmaktadır. Bu şekilde bir siber-fiziksel sistem olarak ortaya çıkmaktadır. 4. Büyük Sanayi Devriminin avantajları ise şunlardır:

1-Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması.

2-Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması.

3-Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması.

4-Daha yüksek verimliliğin sağlanması.

5-Üretimde esnekliğin arttırılması.

6-Maliyetin azaltılması.

7-Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi.

Türkiye, dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biridir ve üretim kapasitesi Türkiye endüstrisini cazip kılsa bile gelecekte robotların üretimi devralmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azalacak ve yabancı şirketlerin yatırımlarını kendi ülkelerine yapmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle ülkemizin üretim merkezi yerine, inovasyon merkezi olarak gelişen global pazarda kendine yer bulması gerekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin önünde zorlu bir süreç mevcuttur. 2. ve 3. Sanayi Devrimi arasında bir evrede bulunan ülkemiz (10 ila 15 yıl içeri-sinde dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 4. Büyük Sanayi Devrimine tamamen adapte olacakları düşünüldüğünde) gelişen teknolojiyi yakalayıp rekabet edebilecek konuma gelmek zorundadır.

Umut Berhan ŞEN

 

KAYNAKÇA:

-DRUCKER, Peter, 21. Yüzyılda Yönetişim Tartışmaları, Epsilon Yayıncılık,2000, Ankara

-GARİH, Üzeyir,Yönetim İlkeleri, Hayat Yayınları, 2001, İstanbul

-SULLIVAN,Gordon, Umut Bir Yöntem Olamaz, Boyner Holding Yayınları, 1997, Ankara

-SCHREIBER, J. Servan, Amerika Meydan Okuyor, 1968, Ankara

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar