TÜRK DEVLETİ VE TÜRK DEVRİMİ-1
  • Reklam
Umut Berhan Şen

Umut Berhan Şen

Umut Berhan Şen

TÜRK DEVLETİ VE TÜRK DEVRİMİ-1

16 Kasım 2017 - 13:56 - Güncelleme: 16 Kasım 2017 - 15:00

Kadim Türk Tarihi açısından DEVLET ve DEVRİM Kavramlarına Genel Bir Bakış:

Binlerce yıllık kadim tarihimizde, Devletler kurup, devletler yıktığımız ve yıkılan devletlerimiz yerine yeni devletler kurduğumuz yazılıdır.

Tarih boyunca TÜRK Ulusu iki temel DEVLET geleneğiyle var olmuştur; DOĞU TÜRK DEVLETİ ve BATI TÜRK DEVLETİ…

BÜYÜK HUN Devleti ile başlayan sonrasında TİMUR, AKKOYUNLU, SAFEVİ, KAÇAR Hanedanlığı DEVLETLERİ ile devam eden ve bugünkü İRAN yönetimi ( Nüfusun yaklaşık 40 milyonu Türk’tür. Devlet idaresinde, çeşitli görevlerde Türkler vardır.) ve AZERBAYCAN ile süren DOĞU TÜRK DEVLETİ geleneği… Dolayısıyla bu gelenek bugün de devam etmektedir.

1075 yılında, İznik’te Süleyman Şah’ın TÜRKİYE SELÇUKLU[1] Devlet’ini kurmasıyla başlayan, OSMANLI hanedanı ile devam eden ve 1922’de hanedanın resmen tasfiyesi ile süren ve CUMHURİYET rejimi ile muhteşem bir tarihsel ivme ve başarı yakalayan BATI TÜRK DEVLET geleneğinin günümüzdeki son ve nihai temsilcisi, Büyük Önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesi sonucu var olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ’dir.

Türk devlet kavramını tarihsel diyalektik açısından ifade ettikten sonra, ‘Devrim’ kavramını etimolojik ve tarihsel süreç açısından ele almamız gerekmektedir.

Devrim (Tanım): Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yenidenbiçimlendirilmesiya da belli bir alanda birden bire gerçekleşen kökten değişiklik[2].

Tarihsel süreç, net olarak göstermektedir ki, bir toplumun köktenci bir şekilde yaşadığı bir süreç olan Devrim, iki temel değişim bileşenine dayanmaktadır. Bunlar;

1-Zihniyet Değişimi

2-Zihinsel Değişim

Devrim, bu iki temel değişim bileşeni sayesinde, bir toplumun itici gücü haline gelmektedir. Eskiyen ve köhneleşen her kavram, kurum, sistem ve yöntemler radikal biçimde terk edilir. Toplumsal zihniyet ve ulusun toplumsal belleği baştan aşağı yenilenir. Bu çıkarımlarımıza destek teşkil eden en temel örnek olarak, Atatürk’ün 1935 yılındagerçekleşen, Cumhuriyet Halk Partisi 4.Büyük Kurultayının açılış nutkundan bir bölümü bilgilerinize sunuyorum:

Karşılarında bulunmakla haz duyduğum delege arkadaşlarımı selâmlarken; yüce ulusumuzu saygı ile anarım.

Bu anda, bundan önceki kurultayları ve partimizi doğurmuş olan ilk Sivas Kurultayını -ki iç ve dış düşmanların süngüleri altında kurulmuştur- hatırlamak, geçen on altı yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeği kolaylaştırır.

Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız, devrimler... İşte Türk genel devriminin bir kısa diyemi...

Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki, Atatürk’ün de dile getirdiği üzere, yeni Türkiye arasız (kesintisiz) bir zihinsel ve zihniyet değişim süreciyle beraber, dünyada emsali görülmeyen bir DEVRİM üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla TÜRK DEVRİMİ eşsizdir. Gücünü TÜRK ULUSU ve TÜRK Devlet’inin 2000 yıllık kültür kökenlerinden ve tarihsel geleneklerinden alır.

Elbette ki, ‘TÜRK DEVLETİ VE TÜRK DEVRİMİ’ kavramları kısa bir köşe yazısına yahut makaleye sığdırılamayacak kadar geniş ve çok yönlü kavramlardır. İlerleyen yazılarımızda Kadim Türk Tarihi açısından DEVLET ve DEVRİM Kavramlarını tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönleriyle ele alacağız.

 

DİPNOTLAR:

[1] Yeni kurulan BATI TÜRK DEVLET geleneği 1075’te İznik’te oluşturulmuştur ve bugün de Ankara merkezli Türkiye Cumhuriyeti adıyla çağdaş bir sistem olarak devam etmektedir.

[2] Meydan Larousse Ansiklopedisi, Devrim maddesi, C.3 bknz.

 

KAYNAKÇA:

-ATATÜRK, Mustafa Kemal, SöylevveDemeçler, c.2, Ankara, 1997

-GİRİTLİ, İsmet, Atatürk‟ün 100. DoğumYıldönümündeKemalistDevrimveİdeolojisi, İstanbul, 1980.

-KIŞLALI, Ahmet Taner, Kemalizm, LaiklikveDemokrasi, İmgeKitapevi, Ankara, Aralık 1995.

-KİLİ, Suna, TürkDevrimTarihi, TürkiyeİşBankasıKültürYayınları, İstanbul, 2007.

-OZANKAYA, Özer, DünyaDüşünürleriGözüyle Atatürk veCumhuriyeti, TürkiyeİşBankasıKültürYayınları, İstanbul, Nisan 2000.

-ŞAPOLYO, EnverBehnan, K. Atatürk veMilliMücadeleTarihi, EkicigilMatbaası, İstanbul, 1958.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar